Adaptacje projektów typowych

Współpracujemy z biurami projektów typowych. Dlatego jesteśmy w stanie pomóc w wyborze odpowiedniego budynku tak, aby zaadaptować go do działki zgodnie z przepisami i uzyskać pozwolenie na budowę.