Mapa do celów projektowych – do czego służy i jak przebiega jej realizacja?

Mapa do celów projektowych – do czego służy i jak przebiega jej realizacja?

Istotnym dokumentem potrzebnym do przygotowania projektu budowlanego jest mapa do celów projektowych. Podpowiadamy, czym w rzeczywistości jest mapa do celów projektowych. Przedstawiamy krok po kroku, jak powstaje, kto może ją wykonać, na co zwrócić szczególną uwagę oraz jak długo poprawnie sporządzona mapa do celów projektowych jest ważna.

Mapa do celów projektowych – o czym warto wiedzieć?

Opracowanie mapy do celów projektowym wymagane jest w przypadku każdej inwestycji, do której należy się ubiegać o pozwolenie na budowę. Mapę do celów projektowych wykonuje się na podstawie kopii aktualnej mapy zasadniczej, która wcześniej przyjęta została do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Osobą, która może sporządzić mapę do celów projektowych jest geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia.

Szczegółowy zakres, jak również tryb wykonywania mapy do celów projektowych są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 roku. Rozporządzenie to określa rodzaj oraz zakres opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a także czynności geodezyjnych, które obowiązują w budownictwie. Opracowania geodezyjno-kartograficzne związane są z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej, wykorzystywanej na potrzebę wykonania projektu budowlanego.

Zanim zlecimy wykonanie mapy geodecie, powinniśmy ustalić jej zakres wraz z projektantem naszego przyszłego domu. Należy zwrócić się do architekta, który będzie projektował dom, aby wskazał nam zakres treści mapy. Dzięki temu mapa do celów projektowych uwzględni wszystkie przyłącza (np. gazowe, czy wodociągowe), a także dostęp do drogi publicznej. W ten sposób unikniemy podwójnego kosztu sporządzania map.

Mapa do celów projektowych – etapy powstawania oraz okres oczekiwania

Na pełne przygotowanie mapy do celów projektowych składa się kilka etapów. Pierwszym krokiem, który musi wykonać uprawniony geodeta jest uzyskanie danych działki (mogą to być np. obręb ewidencyjny, numer działki). Kolejnym etapem jest zgłoszenie pracy geodezyjnej do odpowiedniego dla miejsca inwestycji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ustawowo czas oczekiwania na potrzebne dokumenty z ośrodka wynosi 10 dni roboczych.

Następnie, gdy geodeta pobrał już (nieaktualizowane) mapy zasadnicze wykonuje pomiar aktualizacyjny w terenie. Kolejnym etapem prac związanych z mapą do celów, które wykonuje uprawniony geodeta, jest skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie dokumentów do wprowadzenia do odpowiedniego dla danego obszaru Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej. Ośrodek ten przekaże następnie geodecie gotową mapę do celów projektowych, która dostępna jest w wersji DWG wraz z licencją. Ilość map do celów projektowych, przygotowywanych przez geodetę jest dowolna i zależy od potrzeb inwestora. Istotne jest to, aby geodeta podbił w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej każdą mapę, którą przekaże inwestorowi.

Jak długo jest ważna tak powstała mapa?

Tak wykonana mapa do celów projektowych ważna jest przez 2 lata. Należy jednak pamiętać o tym, że warunki w terenie (np. w wyniku usuwisk, czy podmyć gruntu) mogą ulec znaczącym zmianom. W takich sytuacjach, jeśli warunki w terenie, przestrzeni znacznie odbiegają od tych, jakie zostały uwzględnione na mapie, inwestor powinien zadbać o aktualizację mapy do celów projektowych. Dzięki temu można uniknąć wielu komplikacji na dalszych etapach realizacji inwestycji.