Projekt domu a przepisy przeciwpożarowe

Dom to najważniejsze miejsce dla każdego. Miejsce, do którego zawsze chcemy wracać i w którym chcemy czuć się bezpiecznie i komfortowo. W związku z tym powinniśmy zadbać o wszelkie sprawy związane z bezpieczeństwem. Jednym z zagrożeń, które mogą się pojawić w domu jednorodzinnym jest możliwość wystąpienia pożaru. W celu uniknięcia takich okoliczności, powinniśmy zapoznać się z przepisami przeciwpożarowymi i obowiązkami, jakich należy dopełnić w tej kwestii.

Co mówią Polskie Normy i Warunki Techniczne o bezpieczeństwie przeciwpożarowym?

Jest sprawą oczywistą, że nie istnieje techniczna możliwość wybudowania domu całkowicie odpornego na działanie ognia. Jednak każdy projekt powinien uwzględniać warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które to określone są w Polskich Normach i Warunkach Technicznych:

 • możliwość ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru,
 • konstrukcja budynku powinna zachowywać swoją nośność w razie pożaru,
 • dom powinien  ograniczyć potencjalne rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

W kwestii bezpieczeństwa przeciwpożarowego istotne jest także ustawieni domu względem otoczenia. Chodzi w tym przypadku przede wszystkim o zachowanie odpowiednich odległości:

 • przestrzeń pomiędzy budynkami powinna wynosić 8m, gdy ściana budynku obok ma okna,
 • w przypadku, gdy ściana sąsiedniego budynku nie posiada okien, odległość ta może wynosić 3 m,
 • jeśli uwzględnia to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przestrzeń między budynkami  może wynosić 1,5 m,
 • odległość domu od lasu to przynajmniej 12 m,
 • odległość pomiędzy domem, a niezabudowaną działką powinna wynosić przynajmniej 4 metry (mogą to być 3 w, jeżeli w ścianie, która wychodzi na działkę nie ma okien),
 • ściana oddzielenia przeciwpożarowego (materiałów odpornych na ogień), nieposiadająca drzwi i okien może znajdować się w odległości mniejszej niż 1,5m od sąsiedniego domu,
 • ściana oddzielenia przeciwpożarowego może także być położona na granicy działek, jeśli jej szerokość jest mniejsza niż 16 m.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie domu

Aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu, należy powiadomić Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy lub o tym, że chcemy użytkować budynek. Straży Pożarna skontroluje dom pod kątem odpowiednio użytych zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także zachowania wymaganych standardów. Przedstawicielowi Państwowej Straży Pożarnej należy okazać następującą dokumentację:

 • dokumentacja projektowa,
 • pozwolenie na budowę,
 • oświadczenie o zgodności wykonania projektu zgodnie z przepisami, wraz z dokumentacją,
 • dokumentację z pomiarów instalacji elektrycznej,
 • opinię kominiarską,
 • certyfikaty zgodności ITB, a także CNBOP,
 • aprobaty techniczne.

W przypadku, jeśli bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie zostało dopełnione, Straż Pożarna ma  poinformować o tym odpowiedni Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jeśli natomiast jest zgodne z przepisami, oświadczenie zostanie wydane w ciągu maksymalnie 14 dni. Nie ma potrzeby wzywania Straży Pożarnej, jeżeli pozwolenie na użytkowanie budynku nie jest  konieczne. W takiej sytuacji wystarczy zgłoszenie zakończenia prac w odpowiednim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Przepisy przeciwpożarowe – na co zwrócić szczególną uwagę?

Nie należy składować materiałów łatwopalnych poza domem, w szczególności, jeśli odległość od  sąsiada jest mniejsza niż 4 m. Można je składować w domu, lecz muszą być przechowywane z dala od urządzeń i instalacji, które wytwarzają temperaturę powyżej 100 stopni C. Nie wolno składować w domu elementów wybuchowych. Nie należy zagradzać dróg ewakuacyjnych.

Nie są co prawda przeprowadzane żadne kontrole w tej kwestii. Pamiętajmy jednak, aby dla bezpieczeństwa domowników i w ramach zdrowego  rozsądku kategorycznie ich przestrzegać.