Dom na pochyłej działce – co trzeba wiedzieć, na co zwrócić uwagę?

Pomimo tego, że pochyła działka, na której ma powstać dom, często uznawana jest za niekorzystną, to ma ona też wiele zalet. Takie położenie daje np. możliwość ciekawej adaptacji projektu domu. Cena działki pochyłej może być niższa od płaskiej o podobnej wielkości w okolicy. Jednak nie oznacza to, że całościowy koszt budowy domu musi być niższy. Pochyły teren może wygenerować dodatkowe wydatki w porównaniu do płaskiego. Jak przygotować się do budowy domu, co trzeba wiedzieć, na co zwrócić uwagą i na co się przygotować kupując pochyłą działkę?

Usytuowanie działki względem kierunków świata i kąt nachylenia terenu

Istotne znaczenie ma kierunek spadku pochyłego terenu, a także usytuowanie takiej działki  względem drogi i okolicznych domów. Najkorzystniej, jeśli działka jest nachylona w kierunku południowym. Nachylenie takie jest optymalne, jeśli chodzi o doświetlenie wnętrz, ponadto daje wiele  możliwości aranżacyjnych. Spadek terenu po stronie wschodniej lub zachodniej może być większym wyzwaniem, lecz i w tych przypadkach istnieje możliwość rozplanowania układu pomieszczeń tak, by mieć komfortowy dostęp do światła słonecznego.

Jeśli działka jest nachylona w kierunku drogi, dobrym rozwiązaniem będzie garaż w piwnicy. Natomiast, gdy teren jest nachylony od strony ogrodu, daje to możliwość urządzenia ciekawego ogrodu na zboczu.

Kąt nachylenia działki, czyli to jak jest ona stroma również ma wpływ na aranżację terenu. W przypadku niewielkiego spadku, wystarczająca może się okazać niwelacja terenu. Dzięki temu można będzie zbudować dom według projektu typowego dla płaskiej działki. Natomiast znaczna pochyłość w większości przypadków będzie się wiązać z koniecznością budowy domu z podpiwniczeniem.

Pochyła działka – konieczność przeprowadzenia badać geotechnicznych

Budowa domu na działce o dużym nachyleniu, czyli na skarpie to potrzeba budowy piwnicy. Dom może być podpiwniczony całkowicie lub częściowo. Szacuje się, że dom z podpiwniczeniem jest średnio o około 30 – 35% droższy od domu o takiej samej powierzchni bez piwnic. Koszty te wiążą się m.in. z budową fundamentów, ścian piwnic, odpowiednią izolacją oraz badaniami geotechnicznymi. Wykonując badania geotechniczne analizuje się m.in. rodzaj i nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych. Dokładnie przeprowadzone badania zabezpieczą dom przed takim zagrożeniami jak np. osuwanie zbocza, czy zalewanie piwnicy.

Projekt domu na pochyły teren

Decydując się na budowę domu na pochyłym terenie, należy wziąć pod uwagę fakt, ze nie każdy projekt domu będzie można wybudować na takiej działce. Jeśli mamy do czynienia z niewielkim nachyleniem terenu, można spróbować adaptacji projektu, by dostosować go do takiego ukształtowania terenu, jednak w większości przypadków wygeneruje to większe koszty niż zakup projektu dostosowanego dla takiej działki.

Istnieje możliwość zakupienie ciekawych projektów domów na pochyłą działkę, które to dostępne są w różnych stylach, czy kształtach. Na działkach ze spadkiem wiele możliwości dają domy z podpiwniczeniem – można tam ulokować np. garaż, kotłownię, pralnię z suszarnią, a nawet siłownię , czy pokoje rekreacyjne. Pochyły teren przy domu daje sporo możliwości zaprojektowania ciekawego  ogrodu.

Wybierając projekt domu na działkę ze spadkiem, dobrą zasadą jest sprawdzenie jaki styl architektoniczny przeważa w sąsiedztwie. Sprawi to, że nasz dom dobrze wkomponuje się w już istniejącą zabudowę. W tym kontekście należy także zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie – jeśli takowy na danym terenie nie obowiązuje – z decyzją o warunkach zabudowy. W tych dokumentach często zawarte są zapisy, które determinują styl zabudowy, wysokość budynków, kolory i rodzaje dachów itp. To z kolei w znacznym stopniu może przełożyć się na to, jaki projekt domu można wybrać na działkę.

Pochyły teren może więc dla jednych stanowić przeszkodę w budowie domu, czy wyższe koszty związane z realizacją projektu. Dla innych natomiast może stanowić ciekawe wyzwanie w kontekście kreatywnego zagospodarowania domu i przestrzeni wokół niego.